צפריית עופות דורסים

צפריית עופות דורסים

בצפרייה זו מספר מינים של דורסים: ביניהם נשר, חיויאי, עקב חורף, דיה שחורה, עיט זהוב, עיט ניצי, עיטם לבן זנב ורחם. לעופות הדורסים יש חשיבות רבה בשמירת שיווי-המשקל הביולוגי. הם ניזונים מבעלי החיים החלשים, החולים והזקנים. כך הם מבטיחים קיומן של אוכלוסיות צעירות ובריאות. הדורסים הם האויבים העיקריים של מזיקי השדה: מכרסמים, ציפורי שיר, חוגלות ואחרים. המינים הניזונים מפגרים משמשים כסניטרים. למרות תועלתם הרבה דומה שאין עוד קבוצת עופות הסובלת ונפגעת כדורסים מהציוויליזציה המודרנית. הם ניצודים למטרות “ספורט” או בשל פגיעתם במשק החי החקלאי. קווי מתח גבוה גורמים למוות מהתחשמלויות ומאז שנות ה 50’ הם מתמודדים בסכנה החמורה מכל: הרעלות משנה מחומרי הדברה שמשתמשים בהם בחקלאות. מבין 31 מינים של דורסים שהיו יציבים בארץ, מקייצים או חורפים בה, נפגעו 23 מינים באופן חמור.

הצלת העופות הדורסים היא מהמשימות הראשונות במעלה של ארגוני שמירת הטבע ברחבי העולם. בארץ נחשבים העופות הדורסים כמינים מוגנים ונעשים מאמצים רבים על מנת לשמר אותם: באזורים אחדים הוקמו תחנות האכלה , שמספקים בהם פגרים מבתי מטבחיים. למקצת העופות הוקמו גרעיני רבייה. לטובת אותם עופות דורסים שעדיין נמצאים מורעלים או פגועים הוקם בית חולים מיוחד. חברת החשמל החלה במיגון קווי מתח גבוה על מנת להגן על העופות הדורסים מפני התחשמלות. פעולות הסברה ואכיפה מתבצעות על מנת למנוע שימוש ברעלים מסוכנים כחומרי הדברה.

העתיד תלוי רק בנו. מעט יותר מודעות לצורכי עופות נהדרים אלו עשויה למנוע את המצב בו ילדינו יכירו את הנשר, העוזנייה, הרחם, הבז האדום ושאר מיני הדורסים רק מתוך קריאה בספרים.

בגן החיות התנ”כי, כמו גם בעוד מוסדות בארץ נעשים מאמצים אדירים לסייע בהצלת העופות הדורסים.

הנשר הוא מין הדגל בתצוגה. הנשר הוא העוף הדורס הגדול ביותר בארץ, מוטת כנפיו היא 280 ס"מ!  הנשר ניזון מפגרים בלבד, מבנה גופו מותאם לכך היטב: מקורו גדול, חזק וחד, ומסוגל לקרוע פתח בעור הפגר. צווארו ארוך וקרח מנוצות עובדה המאפשרת לו לחדור אל תוך הפגר מבלי להתלכלך יתר על המידה בדם ושאריו בשר. הכנפיים ארוכות ורחבות ומותאמות לדאייה למרחקים של עשרות קילומטרים.

בעבר היה הנשר עוף שכיח ביותר באזורי הגליל, הגולן, הכרמל , הנגב ובמדבר יהודה. אבל מתחילת המאה

הזאת החל מספרם של הנשרים לרדת בקצב מהיר בעיקר בגלל הרעלות והתחשמלות, אוכלוסיות שלמות של נשרים כמו זו שבכרמל נכחדו. גן החיות מוביל את מרכז ההדגרה הארצי של העופות הדורסים בישראל ובתצוגה ניתן לראות את קיני הנשרים הפעילים בעונת הרבייה.

גן החיות גאה על הישגיו בגידול ושחרור מספר גוזלי נשרים לטבע, בטיפול ושחרור דורסים רבים המגיעים מורעלים או פגועים לפתחו ובמרכז ההדגרה הארצי לביצי עופות דורסים הממוקם בו.

בעלי חיים במתחם:
חזרה ל״מה בגן״